SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

31.

Na temelju članka 12. Etičkog kodeksa nositelja političkih dužnosti u Općini Vinodolskoj općini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/22) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09, 15/13, 30/13 – pročišćeni tekst, 7/18, 2/19, 13/20, 41/20 – pročišćeni tekst i 8/21), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na 10. sjednici održanoj 28. rujna 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o imenovanju Vijeća časti Općinskog vijeća
Općine Vinodolske općine

Članak 1.

Ovom Odlukom imenuje se Vijeće časti Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: Vijeće časti).

Članak 2.

Vijeće časti čine predsjednik i četiri člana.

Mandat predsjednika i članova Vijeća časti traje 4 godine.

Članak 3.

U Vijeće časti imenuju se:

1. Milica Blašković, predsjednik,

2. Anamarija Fištrović, član,

3. Svjetlana Sokolić, član,

4. Robert Jerčinović, član,

5. Neven Barac, član.

Članak 4.

Ovlasti i dužnosti Vijeća časti propisani su Etičkim kodeksom nositelja političkih dužnosti u Općini Vinodolskoj općini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 21/22).

Članak 5.

Na način rada Vijeća časti primjenjuju se odredbe Odluke o radnim tijelima Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 16/18“).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/11

URBROJ: 2107-3-02-22-112

Bribir, 28. rujna 2022. godine.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=91253&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr