SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 31. Četvrtak, 6. listopada 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

29.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj: 143/21.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 10. sjednici, održanoj 28. rujna 2022., donosi

IZMJENE ETIČKOG KODEKSA

NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI
U OPĆINI VINODOLSKOJ OPĆINI

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na sjednici održanoj 6. srpnja 2022. godine donijelo je Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Vinodolskoj općini KLASA: 024-02/22-01/6 URBROJ: 2107-3-02-22-100 („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 21/22) – u daljnjem tekstu: Etički kodeks.

Članak 2.

U članku 12. stavak 4. mijenja se i glasi:

“Predsjednika i članove Etičkog odobora i Vijeća časti imenuje Općinsko vijeće, a mandat istih traje do isteka mandata članova Općinskog vijeća.” .

Članak 3.

U članku 21. riječi „Općine Vinodolske općine“ zamjenjuju se riječima „Primorsko-goranske županije“.

Članak 4.

U članku 22. riječi „Općine Vinodolske općine“ zamjenjuju se riječima „Primorsko-goranske županije“.

Članak 5.

Ove Izmjene Etičkog kodeksa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/11

URBROJ: 2107-3-02-22-110

Bribir, 28. rujna 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2238&mjesto=91253&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr