SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
GRAD KRK

61.

Na temelju odredbe članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobaraNarodne novine« broj 69/99, 151/ 03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 26. rujna 2022. godine, donijelo je

IZMJENE PLANA

raspodjele sredstava spomeničke rente
za 2022. godinu

Članak 1.

U Planu raspodjele sredstava spomeničke rente za 2022. godinuSlužbene novine Primorsko-goranske županije«, broj 30/21), članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 160.000,00 kn i to:

• 150.000,00 kn (po m2 na temelju izdanih Rješenja Grada Krka);

• 10.000,00 kn (od poreza na dobit).

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

Članak 2.

Ove Izmjene Plana objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana nakon objave.

 

 

 

 

 

 

KLASA: 412-04/22-01/03

URBROJ:2170-09-01-22-4

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51500&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr