SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 30. Petak, 30. rujna 2022.
GRAD KRK

56.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturiNarodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09 ) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj dana 26. rujna 2022. godine, donijelo je

I. IZMJENE

Programa javnih potreba u kulturi
Grada Krka za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinuSlužbene novine Primorsko- goranske županije« broj 3/22) članak 2. mijenja se i glasi:

»Radi ostvarivanja Programa u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu osiguravaju se sredstva kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Za provođenje programa ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Krk osigurana su sredstva u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu i to za: Centar za kulturu Grada Krka za Program: kulturna djelatnost, u iznosu od 1.708.857,70 kuna te za Gradsku knjižnicu Krk, Program: knjižnična djelatnost, u iznosu od 794.000,00 kuna

Članak 2.

Ove I. Izmjene Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

 

 

 

 

KLASA: 402-02/22-01/01

URBROJ: 2170-09-01-22-24

Krk, 26. rujna 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2237&mjesto=51500&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr