SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 28. Petak, 9. rujna 2022.
OPĆINA PUNAT

40.

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10) i članka 31. Statuta Općine Punat („Službene novine Primorsko goranske županije, br. 8/18, 10/19, 3/20 i 3/21), Općinsko vijeće Općine Punat na 9. sjednici održanoj 23. kolovoza 2022. godine donosi

ODLUKU

o donošenju Plana zaštite od požara Općine Punat

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite od požara Općine Punat.

Članak 2.

Plan zaštite od požara Općine Punat sastavni je dio ove Odluke i objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Općine Punat.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko goranske županije“.

KLASA: 024-05/22-01/5

URBROJ: 2170-31-01-22-10

Punat, 23. kolovoza 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik

Goran Gržančić, dr. med., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2235&mjesto=51521&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr