SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 24. Četvrtak, 4. kolovoza 2022.
OPĆINA BAŠKA

33.

Temeljem članka 26. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, dana 28. srpnja 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Baška

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Baška.

Članak 2.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga iz članka 1. ove odluke imenuju se:

1. Ivan Vasilić - za predsjednika,

2. Zvonimir Kandare - za člana,

3. Vlatko Martinović (predstavnik Udruge Potrošačica - društva za zaštitu potrošačica i potrošača Hrvatske) - za člana.

Članak 3.

Predsjednik i članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za sudjelovanje na sjednicama Savjeta u skladu s važećim aktom predstavničkog tijela kojim su propisane naknade za radna tijela Općinskog vijeća Općine Baška.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/21) i Odluka o imenovanju članova Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 33/21).

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/4

URBROJ: 2170-15-01/1-22-7

Baška, 28. srpnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2231&mjesto=10007&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr