SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 24. Četvrtak, 4. kolovoza 2022.
OPĆINA BAŠKA

32.

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i članka 29. stavka 1. podstavka 21. Statuta Općine Baška ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na prijedlog Općinskog načelnika, na sjednici održanoj dana 28. srpnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Općinskog načelnika

Članak 1.

U članku 4. Odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće Općinskog načelnika („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/21) stavak 3. mijenja se i glasi:

„ Općinski načelnik koji dužnost obnaša profesionalno ima pravo na naknadu materijalnih troškova nastalih u svezi s obnašanjem dužnosti i to na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, dnevnice, naknadu putnih troškova i troškova noćenja, u visini koja je propisana aktima koji se primjenjuju na službenike i namještenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, a za službena putovanja u inozemstvo na način i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja u inozemstvo za korisnike državnog proračuna.“

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

„ Općinski načelnik koji dužnost obnaša profesionalno ima pravo na paušalnu naknadu za podmirivanje troškova prehrane u iznosu od 415,00 kn neto mjesečno sukladno odredbama Pravilnika o porezu na dohodak.

Za vrijeme obnašanja dužnosti, Općinski načelnik ima pravo na korištenje službenog mobilnog uređaja i prijenosnog računala u vlasništvu Općine Baška.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/4

URBROJ: 2170-15-01/1-22-6

Baška, 28. srpnja 2022. godine

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2231&mjesto=10007&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr