SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 24. Četvrtak, 4. kolovoza 2022.
OPĆINA BAŠKA

31.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 29. Statuta Općine Baška ('Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. srpnja 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o prijenosu imovine

Članak 1.

Ovom Odlukom Općina Baška prenosi punionicu za električne bicikle knjigovodstvene vrijednosti 235.180,14 kn i 15 električnih bicikala knjigovodstvene vrijednosti 101.250,00 kn u vlasništvo društva SMART ISLAND KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14 (OIB: 71183086599).

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime Općine Baška sklopi Ugovor o prijenosu imovine navedene u članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/4

URBROJ: 2170-15-01/1-22-5

Baška, 28. srpnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica:

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2231&mjesto=10007&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr