SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

180.

Na temelju članka 201. stavka 3. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine' broj 18/22 i 46/22), članka 18. stavka 2. Statuta Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 4. srpnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju članova
Upravnog vijeća Doma za starije osobe
„Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj

I.

Vivien Alviž i Željko Jović, kao predstavnici osnivača, razrješuju se dužnosti članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj.

II.

Andrea Molnar Živković i Luka Obradović imenuju se na dužnost članova Upravnog vijeća Doma za starije osobe „Marko A. Stuparić“ Veli Lošinj, kao predstavnici osnivača.

III.

Novoimenovanim članovima iz točke II. ove Odluke mandat traje do isteka mandata razriješenih članova iz točke I. ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/28

URBROJ: 2170-01-01/6-22-36

Rijeka, 4. srpnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=00001&odluka=180
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr