SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 21. Četvrtak, 14. srpnja 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

26.

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj: 20/18., 115/18. i 98/19.), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 30/13.-pročišćeni tekst, 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.) i točke XI. Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolske općine (KLASA: 944-05/22-01/1, URBROJ: 2107-3-03-22-1) od 15. veljače 2022. Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 9. sjednici održanoj 6. srpnja 2022., donijelo je

O D L U K U

o izboru najpovoljnije ponude za zakup
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolske općine

Članak 1.

Odlukom o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolske općine (dalje u tekstu: Odluka) izabiru se najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koje su pristigle na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolske općine (dalje u tekstu: Javni natječaj) objavljen 15. veljače 2022., na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolske općine, utvrđen Zapisnikom o analizi ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vinodolske općine KLASA: 944-05/22-01/1 URBROJ: 2107-3-03-2-22-3 od 11. svibnja 2022.

Članak 2.

Odluka se donosi za svaku katastarsku česticu pojedinačno, od ukupno 133 katastarskih čestica za koje je raspisan Javni natječaj, a koje se daju u zakup na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje (Tablica 1.), kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Odluka će se dostaviti na prethodno mišljenje Primorsko-goranskoj županiji te na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, a objavit će se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Vinodolske općine.

Članak 4.

Temeljem Odluke, a po dobivenoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede općinski načelnik će sa odabranim najpovoljnijim ponuditeljima sklopiti ugovore o zakupu, sukladno članku 38. Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Članak 5.

Protiv Odluke nije dopuštena žalba, niti se može pokrenuti upravni spor.

Sudionici Javnog natječaja koji smatraju da su povrijeđena pravila Javnog natječaja ili iz drugih zakonom predviđenih razloga mogu pred sudom pobijati ugovor o zakupu sklopljen s trećom osobom.

Članak 6.

Odluka će se objaviti u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu po dobivenoj suglasnosti Ministarstva poljoprivrede.

KLASA: 024-02/22-01/6

URBROJ: 2107-3-02-22-101

Bribir, 6. srpnja 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2228&mjesto=91253&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr