SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 19. Četvrtak, 23. lipnja 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

41.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije br. broj 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 11. sjednici održanoj dana 17. lipnja 2022. godine donijelo je

I. izmjene i dopune

Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2022. godinu (Sl. novine PGŽ broj 30/21) (u daljnjem tekstu "Program") mijenja se članak 2. koji sada glasi:

"Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 13.750.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina, zakupa poslovnog prostora, spomeničke rente, prihoda od koncesija na pomorskom dobru, prihoda od koncesijskih odobrenja, prihoda ostvarenih od poreza na promet nekretnina te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Od Fonda za ribarstvo se očekuje sufinanciranje provedbe 2 projekta ii to za adaptaciju i opremanje muzeja ribarstva u Klenovici u iznosu od 600.000,00 kn te za izgradnju tunera u Povilama u iznosu od 300.000,00 kn.

Za sanaciju pomorskog dobra u Novom Vinodolskom i Klenovici očekuje se sufinanciranje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 700.000,00 kn.

Od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost se očekuje sufinanciranje provedbe 2 projekta i to za energetsku obnovu Doma kulture u Novom Vinodolskom u iznosu od 2.000.000,00 kn te za rekonstrukciju sustava grijanja i hlađenja ugostiteljskog dijela Doma kulture u iznosu od 843.000,00 kn."

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ostale odredbe Programa ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave, a objavit će se u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 400-06/21-60/6

URBROJ: 2170-11-01-22-14

Novi Vinodolski, 17. lipnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2226&mjesto=51250&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr