SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 19. Četvrtak, 23. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

175.

Na temelju članka 121. stavak 2. u vezi s člankom 119. stavkom 1. podstavkom 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pročišćeni tekst, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14,16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 20. lipnja 2022. godine donio je

O D L U K U

o imenovanju člana Školskog odbora
Osnovne škole dr. Branimira Markovića, Ravna Gora

I.

Rozana Grbac, imenuje se na dužnost članice Školskog odbora Osnovne škole dr. Branimira Markovića, Ravna Gora, umjesto preminulog Željka Herljevića.

II.

Mandat novoimenovanoj članici Školskog odbora iz točke I. ove Odluke traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovana.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 024-01/22-01/25

URBROJ: 2170-01-01/6-22-24

Rijeka, 20. lipnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2226&mjesto=00001&odluka=175
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr