SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 19. Četvrtak, 23. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

162.

Na temelju članka 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ broj 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 i 16/21 - pročišćeni tekst) Župan Primorsko-goranske županije, dana 13. lipnja 2022. godine donio je

O D L U K U

o određivanju troškova školovanja kandidata
stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije u školskoj godini 2022./2023. u Srednjoj školi Ambroza Haračića Mali Lošinj, Mali Lošinj

I.

Utvrđuje se da će u školskoj godini 2022./2023. u Srednjoj školi Ambroza Haračića Mali Lošinj, Mali Lošinj, trošak školovanja stranih državljana iz zemalja izvan Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije koji ne ispunjavaju niti jedan od uvjeta sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ broj 49/15, 109/16, 47/17 i 39/22), iznositi 2.500,00 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/24

URBROJ: 2170-01-01/6-22-40

Rijeka, 13. lipnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2226&mjesto=00001&odluka=162
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr