SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 19. Četvrtak, 23. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

158.

Na temelju članka 24. stavka 6. Zakona o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“ broj 130/11), točke XIX. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. („Narodne novine“ broj 57/22) članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 i 16/21 - pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 13. lipnja 2022. donio je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na visinu iznosa
za povećane troškove obrazovanja u Osnovnoj školi
Frane Petrića, Cres (glazbeni odjel)

I.

Daje se suglasnost Osnovnoj školi Frane Petrića, Cres na visinu iznosa za povećane troškove obrazovanja u školskoj 2022./2023. godini, kako slijedi:

- godišnja participacija roditelja/skrbnika za prvo dijete iznosi 1.800,00 kuna,

- godišnja participacija roditelja/skrbnika za drugo i svako sljedeće dijete iznosi 900,00 kuna.

Olakšice za plaćanje participacije primjenjuju se dok djeca pohađaju nastavu u istoj školskoj godini.

- roditelj/skrbnik učenika ponavljača ne ostvaruje pravo na umanjenje ili oslobađanje od participacije, osim ukoliko učenik ne ponavlja razred iz zdravstvenih razloga,

- učenik koji ne posjeduje vlastiti instrument, od škole može dobiti na korištenje instrument ili može vježbati u prostoru škole u dogovoreno vrijeme uz plaćanje naknade od 100,00 kuna godišnje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/24

URBROJ: 2170-01-01/6-22-35

Rijeka, 13. lipnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2226&mjesto=00001&odluka=158
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr