SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 18. Srijeda, 15. lipnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

142.

Na temelju članka 11. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/9, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 10. sjednici održanoj dana 9. lipnja 2022. godine, donijela je

Z a k l j u č a k

1. Donosi se Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2024. godine.

(Akcijski plan je sastavni dio ovog Zaključka)

2. Stavlja se izvan snage Akcijski plan energetske učinkovitosti Primorsko-goranske županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine („Službene novine“ broj 22/20).

3. Ovaj Zaključak i Akcijski plan iz točke 1. ovog Zaključka objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/4

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-28

Rijeka, 9. lipnja 2022.

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2225&mjesto=00001&odluka=142
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr