SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

18.

Na temelju članka 7., 12. stavak 5. Odluke o javnim priznanjima Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 19/11.) i članka 48. stavak 1. podstavak 21. Statuta Općine Vinodolske općine („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 40/09, 15/13, 30/13- pročišćeni tekst, 7/18., 2/19. 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine, na prijedlog Odbora za dodjelu priznanja Općine Vinodolske općine, na 8. sjednici održanoj dana 18. svibnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

O DODJELI ZAHVALNICE – PLAKETE
OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Članak 1.

Zahvalnica – Plaketa Općine Vinodolske općine u 2022. godini dodjeljuje se Draženki Buneta, sada u mirovini, kao dugogodišnjoj medicinskoj sestri u ordinaciji opće prakse u Bribiru, za izniman doprinos u radu zdravstvenog sektora i pružanju medicinskih usluga s posebnom brigom i izraženom humanošću.

Članak 2.

Zahvalnica – Plaketa Općine Vinodolske općine iz članka 1. ove Odluke biti će dodijeljena na za to posebno organiziranoj prigodi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/4

URBROJ: 2107-3-02-22-89

Bribir, 18. svibnja 2022.

Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=91253&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr