SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 16. Utorak, 31. svibnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

28.

Na temelju članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 84/17, 3/18, 126/19, 108/20) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20, 4/21), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 25. svibnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 koja su iskazana u godišnjim financijskim izvještajima za 2021. godinu na dan 31. prosinca 2021. godine utvrđena su kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

2.1. Utvrđeni višak prihoda poslovanja na računu 92211 u iznosu 1.914.758,64 kn iskazan prema izvorima financiranja je sljedeći:

- manjak općih prihoda i primitaka153.718,09 kn

- višak namjenskih prihoda2.068.476,73 kn.

Višak namjenskih prihoda ukupnog iznosa 2.068.476,73 kn sastoji se od:

- naknada za koncesije na pomorskom

dobru175.127,80 kn

- turistička pristojba239.563,16 kn

- komunalni doprinos538.844,43 kn

- komunalna naknada649.778,73 kn

- naknada za za zadržavanje nezakonito

izgrađenih zgrada29.027,69 kn

- pomoći436.134,92 kn.

2.2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 279.219,01 kn po izvorima financiranja sastoji se od:

- manjka općih prihoda i primitaka326.836,45 kn

- viška namjenskih prihoda47.617,44 kn.

Višak namjenskih prihoda ukupnog iznosa 53.875,56 kn sastoji se od:

- viška naknade za koncesije na pomorskom

dobru1.569.612,56 kn

- manjka turističke pristojbe239.563,16 kn

- manjka komunalnog doprinosa538.844,43 kn

- manjka komunalne naknade278.424,92 kn

- manjka naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada29.027,69 kn

- manjka pomoći436.134,92 kn.

2.3. Manjak primitaka od financijske imovine u iznosu od 1.585.479,49 kn sastoji se od:

- manjka općih prihoda i primitaka1.214.125,68 kn

- manjka namjenskih prihoda, komunalne

naknade371.353,81 kn.

Članak 3.

3.1. Višak namjenskog prihoda od turističke pristojbe u iznosu 239.563,16 kn pokriva manjak primitaka od nefinancijske imovine izvor financiranja turistička pristojba.

3.2. Višak namjenskog prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu 538.844,43 kn pokriva manjak primitaka od nefinancijske imovine izvor financiranja komunalni doprinos.

3.3. Višak namjenskog prihoda od komunalne naknade u iznosu 649.778,73 kn pokriva manjak primitaka od nefinancijske imovine u iznosu 278.424,92 kn, izvor financiranja komunalna naknada i manjak primitaka od financijske imovine u iznosu 371.353,81 kn, izvor komunalna naknada.

3.4. Višak namjenskog prihoda od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 29.027,69 kn pokriva manjak primitaka od nefinancijske imovine, izvor naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada.

3.5. Višak namjenskog prihoda od pomoći u iznosu 436.134,92 kn pokriva manjak primitaka od nefinancijske imovine, izvor prihodi od pomoći.

Članak 4.

4.1. Višak neutrošenih namjenskih prihoda od naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu 1.744.740,36 kn raspoređuje se za za financiranje projekta uređenja obalnog dijela naselja Baška i prenosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine. Sredstva će se koristiti u 2023. godini.

4.2. Manjak općih prihoda i primitaka u iznosu 1.694.680,22 kn pokrit će se iz općih prihoda i primitaka rasporedit će se prvim izmjenama i dopunama u plan proračuna Općine Baška za 2022. godinu.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/3

URBROJ: 2170-15-01/1-22-8

Baška, 25. svibnja 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2223&mjesto=10007&odluka=28
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr