SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

125.

Na temelju članka 3. stavka 1. i članka 7. stavka 4. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova („Službene novine“ broj 17/07, 31/13, 27/21 i 2/22), članka 28. točke 17. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članaka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici od 5. svibnja 2022. godine donijela je

O D L U K U

o razrješenju i imenovanju članova

Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Razrješuju se dužnosti članica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova (dalje u tekstu: Povjerenstvo):

• Gordana Saršon, članica Županijske skupštine, članica,

Andrea Vukelić, članica Županijske skupštine, zamjenica članice,

• Ljiljana Mataija-Gulić, koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Članak 2.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Morena Lekan Štiglić, članica Županijske skupštine, za članicu

Orjen Petković, član Županijske skupštine, za zamjenika članice

2. Iva Rinčić, članica Županijske skupštine, za članicu

Boris Popović, član Županijske skupštine, za zamjenika članice.

Članak 3.

Mandat članova Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke traje do isteka mandata članova Povjerenstva imenovanih Odlukom od 30. svibnja 2019. godine („Službene novine“ broj 14/19).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/3

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-43

Rijeka, 5. svibnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=125
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr