SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

115.

Na temelju članka 10. stavka 5. Pravilnika o općim uvjetima dodjele subvencija i pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine broj 14/13, 6/14 i 33/19), članka 8. stavka 3. Pravilnika o uvjetima i kriterijima za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje (KLASA: 022-04/14-01/11, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-12 od 24. ožujka 2014. godine, KLASA: 022-04/14-01/33, URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-14 od 15. rujna 2014. godine i KLASA: 022-04/18-02/2, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-18 od 22. siječnja 2018. godine), članka 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine“ broj 32/21), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 – pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj dana 5. svibnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o odabiru projekta za raspodjelu sredstava radi

gradnje i održavanja lučke podgradnje u 2022. godini

I.

Ovom Odlukom odabire se projekt i korisnik za raspodjelu sredstava radi gradnje i održavanja lučke podgradnje, te se utvrđuje namjena i visina novčanih sredstava koja će se isplatiti korisniku iz Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu u okviru Kapitalnog projekta K700209 Poticanje rada županijskih lučkih uprava u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 kuna iz tekućih namjenskih prihoda za sufinanciranje pomorskog dobra i to kako slijedi:

1. Korisnik: ŽLU Mali Lošinj

Projekt:

- sanacija i produženje postojećeg pristana u luci Unije – faza II.

Ukupan iznos: 2.000.000,00 kuna

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/3

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-19

Rijeka, 5. svibnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=115
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr