SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

114.

Na temelju članka 120. i 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 26. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine“ broj 32/21), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine” broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (“Službene novine” broj 26/09, 16/13, 25/13-pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici od 5. svibnja 2022. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju suglasnosti za dugoročno zaduženje Županijskoj lučkoj upravi Krk kod
Privredne banke Zagreb d.d. radi financiranja
projekta „Ribarska luka Krk“

Članak 1.

Daje se suglasnost Županijskoj lučkoj upravi Krk za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 20.000.000,00 kuna kod Privredne banke Zagreb d.d., radi financiranja projekta „Ribarska luka Krk“, a pod slijedećim uvjetima:

- Iznos glavnice kredita: 20.000.000,00 (dvadeset milijuna) kuna

- Valuta: u kunama

- Vrsta kredita: dugoročno financiranje

- Namjena: za financiranje projekta „Ribarska luka Krk“

- Krajnji rok korištenja: 31.12.2023. godine

- Rok otplate: 10 godina, nakon isteka počeka

- Razdoblje počeka: 2 godine, nakon isteka roka korištenja kredita

- Način korištenja: Isplata na račun posebne namjene „15“ temeljem zahtjeva Županijske lučke uprave Krk te dostavljenih računa i situacija te druge pravovaljane dokumentacije; za plaćanje dobavljačima / izvođačima radova

- Dinamika otplate: u jednakim kvartalnim ratama

- Kamatna stopa: 0,95% godišnje fiksno

- Naknada za obradu zahtjeva: 0,10% na iznos odobrenog kredita, jednokratno, unaprijed

- Naknada za odobrenje i korištenje: oslobađa se

- Naknada za odobreni, a neiskorišteni iznos: oslobađa se

- Naknada za prijevremenu otplatu: oslobađa se

- Instrumenti osiguranja: 2 mjenice (uz mjenično očitovanje) Županijske lučke uprave Krk i zadužnica Županijske lučke uprave Krk

- Ostali uvjeti: Županijska lučka uprava Krk se obvezuje dobivena bespovratna sredstva za projekt koji je predmet financiranja usmjeriti na privremeno zatvaranje kredita

Cijena ponude u kunama:

- Iznos kamate: 1.367.451,79 kuna

- Iznos naknade za obradu kredita: 20.000,00 kuna

- Iznos ostalih troškova kredita: nema

- Konačna cijena ponude: 1.387.451,79 kuna

Članak 2.

Zadužuje se Županijska lučka uprava Krk da odmah po sklapanju ugovora o kreditu Upravnom odjelu za proračun, financije i nabavu dostavi jedan primjerak sklopljenog ugovora, te tromjesečno izvještava o otplati duga po navedenom ugovoru.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-04/22-01/3

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-17

Rijeka, 5. svibnja 2022.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština
Predsjednik
Marko Boras Mandić

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=114
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr