SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

109.

Na temelju članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine' broj 100/18, 125/19 i 147/20),

anka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 20a. stavka 1. Statuta Ljekarne „Jadran“ Rijeka, članka 52. točke 19. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine' broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18– pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (“Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 – pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 2. svibnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća

Ljekarne „Jadran“ Rijeka

Članak 1.

Goran Mufić razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Članak 2.

Tina Radić Čmaje imenuje se za članicu Upravnog vijeća Ljekarne „Jadran“ Rijeka.

Članak 3.

Novoimenovanoj članici iz članka 2. ove Odluke mandat traje do isteka mandata na koji je imenovan član koji se ovom Odlukom razrješuje.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/18

URBROJ: 2170-01-01/6-22-16

Rijeka, 2. svibnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=00001&odluka=109
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr