SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
OPĆINA VRBNIK

32.

Na temelju članka 63. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 59. Statuta Općine Vrbnik („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 31/09, 33/09, 15/13, 25/13, 2/18, 37/18, 17/20, 2/21 i 14/21), Općinski načelnik Općine Vrbnik dana 2. svibnja 2022. godine, donio je

ODLUKU

O USTROJU EVIDENCIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU
OPĆINE VRBNIK

Članak 1.

Ovom Odlukom ustrojava se Evidencija komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik.

Članak 2.

Evidencija komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik sadrži najmanje sljedeće podatke:

1. naziv i vrstu komunalne infrastrukture

2. podatak o katastarskoj i zemljišnoknjižnoj čestici i katastarskoj općini na kojoj se komunalna infrastruktura nalazi

3. podatak o vlasništvu komunalne infrastrukture i osobi koja njome upravlja (ovlaštenom upravitelju komunalnom infrastrukturom)

4. podatke o zatraženim i izdanim dozvolama za uređenje, građenje i uporabu komunalne infrastrukture, radnjama poduzetim u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa i statusa komunalne infrastrukture i aktima s tim u vezi.

U Evidenciji komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik podrazumijeva se i pohrana akata iz stavka 1. točke 4. ovog članka, uključujući projekte odnosno snimke izvedenog stanja.

Članak 3.

Evidencija komunalne infrastrukture sastoji se od popisa komunalne infrastrukture po sljedećim vrstama:

1. Nerazvrstane ceste

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila:

 • javne stube
 • pješačke staze
 • trgovi
 • javni prolazi
 • šetališta
 • uređene plaže

3. Javna parkirališta:

 • javna parkirališta
 • javna parkirališta za autobuse
 • javna parkirališta za električna vozila

4. Javne zelene površine

 • parkovi
 • drvoredi
 • živice
 • cvjetnjaci
 • travnjaci
 • skupine ili pojedinačna stabla
 • dječja igrališta s pripadajućom opremom
 • pametna klupica
 • javni sportski i rekreacijski prostori
 • zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice i sl.

6. Građevine i uređaji javne namjene:

 • nadstrešnice na stajalištima javnog prometa
 • javni zdenci, vodoskoci, fontane
 • javni zahodi
 • ploče s planom naselja
 • oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene
 • spomenici i skulpture te druge građevine
 • punionice električnih vozila
 • punionice električnih bicikla
 • uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja (roštilj, javne slavine,jarboli za zastave, koševi za smeće=

7. Javna rasvjeta:

 • rasvjetna mjesta
 • stup bez svjetiljke
 • temelj/šlinga
 • ostali elementi javne rasvjete

8. Groblja i krematoriji na grobljima

 • groblje
 • kapelica na groblju
 • mrtvačnica
 • pješačke staze na groblju

9. Građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza:

 • autobusne čekaonice

Članak 4.

Ažuriranje promjena i evidentiranje novih podataka u Evidenciji komunalne infrastrukture na području Općine Vrbnik u nadležnosti je Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se na službenoj mrežnoj stranici Općine Vrbnik i dostupna je javnosti u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

KLASA: 363-01/22-01/7

URBROJ: 2142-07-01-22-1

Vrbnik, 2.svibnja 2022.

OPĆINA VRBNIK

Općinski načelnik

Dragan Zahija, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=51516&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr