SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
GRAD RAB

33.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), gradonačelnik Grada Raba donio je dana ­­4. svibnja 2022. godine sljedeće

IZMJENE

Plana prijma u službu u Grad Rab za 2022. godinu

I.

U Planu prijma u službu u Grad Rab za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 3/22), tablica u točki II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se na način kako slijedi:

- u redu pod rednim brojem 1., u Upravnom odjelu ureda Grada, investicija i razvoja, u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu “magistar struke ili stručni specijalist “ broj „1“ zamjenjuje se brojem „2“,

- u redu pod rednim brojem 4. „Ukupno“, u stupcu „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u podstupcu “magistar struke ili stručni specijalist“ broj „2“ zamjenjuje se brojem „3“.

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 023-01/22-01/61

URBROJ: 2170-13/01-22-3-1

Rab, 4. svibnja 2022.

Gradonačelnik

Nikola Grgurić, dipl .oec.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=51280&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr