SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 14. Srijeda, 11. svibnja 2022.
GRAD MALI LOŠINJ

33.

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom doru i morskim lukama (Narodne novine, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Narodne novine, broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 47. Statuta Grada Malog Lošinja (Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 09/18, 9/21), Gradonačelnik Grada Malog Lošinja donosi

DOPUNU GODIŠNJEG PLANA

UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM
ZA 2022.GODINU

Članak 1.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. Godinu Grada Malog Lošinja, KLASA: 934-01/21-01/05, URBROJ: 2213/01-01-22-1, članak V – Mikrolokacije za obavljanje djelatnosti – dopunjuje se sljedećom djelatnošću:

UVALA ČIKAT (pješčana plaža)

DJELATNOST: komercijalno rekreacijski sadržaji

SREDSTVO: Aqua park i drugi morski sadržaji

PUNTA KRIŽA (uvala Martinšćica)

DJELATNOST: komercijalno rekreacijski sadržaji

SREDSTVO: ležaljke i suncobrani

Članak 2.

Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 934-01/21-01/05

URBROJ: 2213/01-01-22-6

Mali Lošinj, 23. veljače 2022.

 

 

 

Gradsko vijeće grada mali lošinj

GRADONAČELNIK

Ana Kučić, mag. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2221&mjesto=10005&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr