SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

19.

Na temelju članka 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 29. stavka 1. podstavka 12. Statuta Općine Baška (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na 6. sjednici održanoj 27. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju suglasnosti za dugoročno zaduživanje

trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o. Krk

Članak 1.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o. Krk, Vršanska 14, OIB:71183086599, za investicijsko zaduživanje putem dugoročnog kunskog kredita kod Erste&Steiermarkische banke d.d. u iznosu od 11.000.000,00 HRK, radi financiranja projekta izgradnje svjetlovodne optičke mreže na području otoka Krka (u već izgrađenoj DTK infrastrukturi - cijevima), pod sljedećim uvjetima:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Trgovačko društvo iz članka 1. ove odluke dužno je odmah po sklapanju ugovora dostaviti ugovor o kreditu Općini Baška, kako bi Općina Baška isti dostavila Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja.

Članak 3.

Trgovačko društvo iz članka 1. ove odluke dužno je dostavljati Općini Baška kvartalna izvješća o stanju duga po danoj suglasnosti u roku od 5 (pet) dana po proteku svakog kvartala.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/2

URBROJ: 2170-15-01/1-22-13

Baška, 27. travnja 2022. godine

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=10007&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr