SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

18.

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Baška (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na 6. sjednici održanoj 27. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Baška

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova na području Općine Baška (dalje u tekstu: Opći uvjeti) isporučitelju komunalne usluge MLD-USLUGE d.o.o. Koprivnica, Ivana Generalića bb.

Članak 2.

Opći uvjeti čine sastavni dio ove Odluke te će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Baška te na mrežnim stranicama isporučitelja komunalne usluge iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/2

URBROJ: 2170-15-01/1-22-12

Baška, 27. travnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=10007&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr