SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

16.

Općinsko vijeće Općine Baška, na temelju članka 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), na 6. sjednici održanoj dana 27. travnja 2022. godine, donosi

ODLUKU

o utvrđivanju svojstva komunalne infrastrukture
javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se status komunalne infrastrukture - javne prometne površine na kojoj nije dopušten promet motornih vozila - javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Baška, na nekretnini označenoj kao k.č.br. 11193 k.o. Draga Bašćanska, pod nazivom Put, koja se formira od k.č.br. *82 i dijelova k.č.br. *76, 738/1, 738/2, 740, 741 i 11142/4, sve k.o. Draga Bašćanska, na temelju geodetskog elaborata broj: 2022-021 izrađenom od tvrtke Geodetski zavod Rijeka d.o.o. iz Rijeke.

Članak 2.

Komunalna infrastruktura iz članka 1. ove odluke, u naravi javni prolaz, bit će evidentirana u katastarskom operatu i zemljišnim knjigama u skladu s geodetskim elaboratom iz članka 1. ove odluke.

Primjenom odredbe članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20), a na temelju geodetskog elaborata broj: 2022-021 izrađenog od tvrtke Geodetski zavod Rijeka d.o.o. iz Rijeke, Frana Kresnika 33, evidentirat će se komunalna infrastruktura iz članka 1. ove odluke i provesti upis javnog dobra u općoj uporabi u neotuđivom vlasništvu Općine Baška, Palada 88, Baška, OIB: 24078212554, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Crikvenici, Stalna služba u Krku, Zemljišnoknjižni odjel Krk, i katastarskom operatu Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Odjel za katastar nekretnina Krk.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/2

URBROJ: 2170-15-01/1-22-10

Baška, 27. travnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=10007&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr