SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

14.

Temeljem članka 34. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 29. Statuta Općine Baška (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinsko vijeće Općine Baška, na 6. sjednici održanoj 27. travnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o komunalnim djelatnostima
na području Općine Baška

Članak 1.

U članku 4. Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/18, 27/19, 08/21) briše se stavak 2.

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

„ Trgovačkom društvu SMART ISLAND KRK d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, koje je u suvlasništvu Općine Baška, povjerava se obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 2. točka 8. ove Odluke.“

Članak 3.

U članku 10. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

„ (1) Trgovačkom društvu Baška d.o.o. iz Baške, Palada 88, obavljanje uslužnih komunalnih djelatnosti iz članka 6. stavak 1. točke 8. i 9., povjerava se nenaplatno.

(2) Trgovačko društvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja djelatnosti u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona, u skladu s posebnim propisima i odlukama Općinskog vijeća, donosi opće uvjete isporuke komunalne usluge i sklapa s korisnikom komunalne usluge ugovor o isporuci komunalne usluge.“

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

 

 

 

KLASA: 024-02/22-01/2

URBROJ: 2170-15-01/1-22-8

Baška, 27. travnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=10007&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr