SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 13. Petak, 29. travnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

12.

Općinsko vijeće Općine Baška, na temelju članka 9. stavak 2. Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 37/18, 27/19, 08/21) i članka 29. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), na 6. sjednici održanoj dana 27. travnja 2022. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K

o prihvaćanju Izvješća o obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti, Trgovačkog društva BAŠKA d.o.o. iz Baške, Palada 88, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. ovog Zaključka čini njegov sastavni dio, ali nije predmet objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Članak 3.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-02/22-01/2

URBROJ: 2170-15-01/1-22-6

Baška, 27. travnja 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednica

Tanja Grlj, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2220&mjesto=10007&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr