SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

10.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19) i članka 40. stavka 4. podstavka 10. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20, 4/21), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik donio je

I. Izmjene

Plana prijma u službu za 2022. godinu

I.

U Planu prijma u službu za 2022. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 2/22), tablica iz točke II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se kako slijedi:

• U retku „Broj radnih mjesta utvrđenih sistematizacijom“, u stupcu „MSSS“ broj: „10“ zamjenjuje se brojem: „11“, te u stupcu „UKUPNO“ broj: „18“ zamjenjuje se brojem: „19“;

• U retku „Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, u stupcu „MSSS“, broj: „1“ zamjenjuje se brojem: „3“, te u stupcu „UKUPNO“ broj: „2“ zamjenjuje se brojem: „4“.

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 100-01/22-01/1

URBROJ: 2170-15-02/1-22-5

Baška, 20. travnja 2022.

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=10007&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr