SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 12. Petak, 22. travnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

9.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članka 40. stavka 4. podstavka 7. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/13, 31/15, 27/17, 4/18, 6/20 i 4/21), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Baška, dana 20. travnja 2022. godine, donio je

PRAVILNIK

o II. izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 1.

(1) U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/21 i 2/22), u Popisu radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela kao sastavnom dijelu istoga, kod radnog mjesta pod rednim brojem 9. tekst se mijenja i glasi:

„ 9. Viši stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo – 2 izvršitelja“.

(2) U Popisu radnih mjesta - detaljnom opisu radnih mjesta, pod radnim mjestom broj 9. Viši stručni suradnik za proračun, financije i računovodstvo, u retku “I.5. Broj izvršitelja” umjesto broja: “1” stavlja se broj: “2”.

Članak 2.

Ove izmjene Pravilnika stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 030-01/22-01/1

URBROJ: 2170-15-02/1-22-8

Baška, 20. travnja 2022.

Općinski načelnik

Mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2219&mjesto=10007&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr