SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 35. Četvrtak, 30. prosinca 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

88.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 , 98/19 I 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog ('Službene novine PGŽ' broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 5. sjednici održanoj 1. prosinca 2021. godine donijelo je

PROGRAM

POLJOPRIVREDE, TURIZMA, PODUZETNIŠTVA
I OBRTNIŠTVA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Svrha Programa poljoprivrede, turizma, poduzetništva i obrtništva Grada Novog Vinodolskog je osiguranje sredstava za financiranje projekata u navedenim gospodarskim granama, unaprjeđenje turizma, poticanje razvoja poduzetništva i obrtništva kroz sufinanciranje Poduzetničkog centra „Vinodol“ i udruženja obrtnika, subvencioniranje kamata poduzetnicima na odobrene kredite te provođenje mjera za jačanje kapaciteta mikro poduzetnika i obrtnika.

Članak 2.

Rezultati ovog Programa mjerit će se provedbom Lokalne razvojne strategije LAG-a Vinodol odnosno povlačenjem sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD) od strane poduzetnika s područja LAG-a Vinodol, te Grada Novi Vinodolski, zatim realizacijom aktivnosti udruge pčelara, kao i savjetovanjem u vezi s poslovanjem i upravljanjem poljoprivrednih gospodarstava, te organizacijom događanja i sajmova u suradnji s Centrom za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ. U svrhu promocije poljoprivrednih proizvoda dostupnih na području Grada izradit će se promotivni materijali.

Ovaj Program rezultirat će osiguranjem adekvatnih uvjeta za boravak turista kroz financiranje turističke ambulante, informiranošću turista, te promocijom područja Kvarnera kao avio destinacije putem udruženog oglašavanja koje obuhvaća oglašavanje u tiskovnim medijima, TV-u, Internet portalima i ostalim promocijskim kanalima.

Značajni rezultati ovog Programa ostvarit će se provedbom mjera poticanja poduzetništva: očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti; potpore za razvoj poduzetništva mladih i poduzetnika početnika; potpore za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva; potpore za socijalno poduzetništvo; potpore poduzetnicima za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; potpore za novo zapošljavanje ili samozapošljavanje, potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i opreme i uređenja poslovnog prostora, potpore za inovacije, unaprjeđenje turističke i poljoprivredne djelatnosti, te sufinanciranjem kamate na poduzetničke kredite što će rezultirati otvaranjem/izgradnjom novih objekata za proizvodne i uslužne djelatnosti, koje će doprinijeti novom zapošljavanju na području Grada. Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra „Vinodol“ rezultirat će uspješnim povlačenjem bespovratnih pomoći HZZ-a, realizaciju kredita poduzetnika putem kreditne linije Grada, provedbu mjera Grada, povoljniju uslugu izrade poslovnih studija za poduzetnike s područja Grada, besplatnim savjetovanjem poduzetnika oko realizacije njihove poduzetničke ideje i zatvaranje financijske konstrukcije, održavanjem besplatnih edukacija za poduzetnike te info dana HBOR-a. Međusobna komunikacija i suradnja s obrtnicima ogleda se i u sufinanciranju rada Udruženja obrtnika Grada Novog Vinodolskog. Osim navedenog ovaj Program rezultirat će provedbom edukacija iz područja propisa, turizma, poduzetništva i obrtništva.

Članak 3.

Za realizaciju ovog Programa u proračunu Grada Novog Vinodolskog planirana su sredstva u iznosu od 821.000,00 kn.

Ovaj Program financirat će se od boravišne pristojbe (za turističke projekte) te ostalih nenamjenskih proračunskih prihoda.

Članak 4.

Ukupni prihod iz članka 3. ovog Programa raspoređuje se na tri programske cjeline sa podcjelinama, izraženo u kunama, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Osobe zadužene za rezultate rada, kontrolu i izvješćivanje o realizaciji Programa su gradonačelnik i pročelnik Upravnog odjela za financije i javnu nabavu.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije', a primjenjuje se od 1. siječnja 2022.godine.

KLASA: 400-06/21-60/6

URBROJ: 2107/02-01-21-10

Novi Vinodolski, 1. prosinca 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik

Neven Pavelić, v .r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2207&mjesto=51250&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr