SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 9. Četvrtak, 31. ožujka 2022.
OPĆINA BAŠKA

6.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14) i članka 40. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21) Općinski načelnik Općine Baška, 9. ožujka 2022. godine, donio je

I. izmjenu

Plana upravljanja pomorskim dobrom na
području Općine Baška u 2022. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2022. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 31/21) – u daljnjem tekstu Plan, u točki IV., Tabeli 1. „DJELATNOST: iznajmljivanje sredstava“, mikrolokacija 13. mijenja se i glasi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

II.

Ove izmjene i dopune Plana dostaviti će se nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Nakon ishođenja Potvrde, izmjene i dopune Plana i Potvrda bit će objavljene na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Baška te u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 342-01/21-01/24

URBROJ: 2170-15-02/1-22-13

Baška, 9. ožujka 2022.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2216&mjesto=10007&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr