SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

76.

Na temelju 16. stavka 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu („Službene novine“ broj 32/21), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 – pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 26/09, 16/13, 25/13 - pročišćeni tekst i 4/21), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 8. sjednici održanoj 17. ožujka 2022. godine donijela je

O D L U K U

o rasporedu sredstava za aktivnost
„Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene
zaštite“ za Zavod za hitnu medicinu
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Raspoređuju se sredstva Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije u iznosu od 2.000.000,00 kuna s pozicije proračuna Upravnog odjela za zdravstvo za Program 4206 „Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvenu uslugu“, Aktivnost 420601 „Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite“ iz izvora Porezni i ostali prihodi (111) za obavljanje redovne djelatnosti u 2022. godini.

Članak 2.

Ovlašćuje se Župan Primorsko goranske Županije da zaključi ugovor sa Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije o korištenju raspoređenih sredstava prema članku 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-goranske županije".

KLASA: 024-04/22-01/2

UR.BROJ: 2170-01-01/5-22-40

Rijeka, 17. ožujka 2022.

 

 

 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marko Boras Mandić, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=00001&odluka=76
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr