SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

13.

Temeljem odredaba članaka 108., 109., 110., 111. i 112. Zakona o proračunu („Narodne novine RH“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 7. sjednici održanoj 15. ožujka 2022. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN

Proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Vinodolska općina za 2021. godinu ( u daljnjem tekstu: Godišnji obračun ) sadrži:

Prihodi i primici 31.12.2021. godine21.336.386,73 kn

Stanje žiro računa i blagajne

31.12.2021.godine1.422.709,03 kn

Ostvareni rashodi i izdaci

31.12.2021.godine23.170.760,12 kn

Višak prihoda i primitaka187.759,80 kn

Članak 2.

Obaveze prema dobavljačima na dan 31.12.2021.godine

- dospjele obaveze2.544.853,00 kn

- nedospjele obaveze11.097.330,00 kn

Članak 3.

Dospjele obaveze prema dobavljačima će se podmiriti iz:

Prihoda Proračuna Općine za 2022. godinu

2.357.093,20 kn

Višak prihoda po bilanci za 2021.godinu187.759,80 kn

Članak 4.

Iznos sredstava na dan 31.12.2021.godine od 1.422.709,03 kuna prenosi se kao financijska imovina u 2022. godini sa danom 01.01.2022. godine i koristi se za podmirenje tekućih izdataka plaćenih u razdoblju 01.01.2022. godine do 31.01.2022. godine.

Članak 5.

Pregled izvršenja prihoda i rashoda Godišnjeg obračuna po skupinama utvrđuje se u Bilanci prihoda i rashoda.

Članak 6.

Posebni dio Godišnjeg obračuna za 2021. godinu sadrži detaljniji pregled izvršenja namjene izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 7.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:024-02/22-01/1

URBROJ:2107-3-02-22-76

Bribir, 15. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=91253&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr