SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 8. Utorak, 22. ožujka 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

12.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i članka 61. stavak 1. podstavak 9. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine, Općinski načelnik Općine Vinodolske općine. dana 16. ožujka 2022. godine, donosi sljedeći

P R A V I L N I K

o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolske općine

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21., 6/21. i 26/21.), u Sistematizaciji radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolske općine, kao sastavnom dijelu Pravilnika, za radno mjesto pod rednim brojem 9. VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROSTORNO PLANIRANJE U ODSJEKU ZA KOMUNALNU DJELATNOST I PROSTORNO PLANIRANJE, Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, Stručno znanje, mijenja se i glasi: “

“Magistar tehničke ili društvene znanosti ili stručni specijalist tehničke ili društvene znanosti, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni ispit i poznavanje rada na računalu.”

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/22-01/5

URBROJ: 2107-3-01-1-22-1

Bribir, 16. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

Općinski načelnik:

Daniel Grbić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2215&mjesto=91253&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr