SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

11.

Temeljem članka 25. stavak 1. Uredbe o uredskom poslovanju (“Narodne novine”, br. 75/21.), članka 2. stavak 2. Naputka o brojčanim oznakama te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (“Narodne novine”, br. 132/21.) i članka 61. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), općinski načelnik Općine Vinodolske općine dana 22. prosinca 2021. godine, donio je

PLAN

klasifikacijskih oznaka u uredskom poslovanju

Članak 1.

Planom klasifikacijskih oznaka utvrđuju se klasifikacijske oznake u uredskom poslovanju Općine Vinodolske općine.

Članak 2.

Planom se utvrđuju klasifikacijske oznake prema glavnoj grupi, grupi i podgrupi, broju dosjea, nazivu upravnog područja i djelatnosti unutar podgrupe, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Plan klasifikacijskih i plan brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata za 2021. godinu „Službene novine Primorsko-goranske županije br. 45/20.“, stavlja se izvan snage.

Članak 4.

Ovaj Plan klasifikacijskih oznaka objaviti će se u „Službenom novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 035-02/21-01/1

URBROJ: 2107-3-1-21-1

Bribir, 22. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE

OPĆINSKI NAČELNIK

Daniel Grbić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=91253&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr