SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

10.

Na temelju članka 25. stavak 1.Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj 75/21.) i članka 2. stavak 1. Naputaka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog („Narodne novine“ broj 132/21) i članka 61. Statuta Općine Vinodolska općina (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), općinski načelnik Općine Vinodolske općine dana 15. prosinca 2021. godine, donio je

PLAN

BROJČANIH OZNAKA USTROJSTVENIH
JEDINICA I SLUŽBENIH OSOBA OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

1. Ovim Planom određuju se brojčane oznake Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina, Općinskog načelnika Općine Vinodolska općina i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina kao i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina, kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

2. Ovaj Plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba objaviti će se u „Službenom novinama Primorsko-goranske županije“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

KLASA: 035-01/21-01/02

URBROJ: 2107-3-01-21-2

Crikvenica, 15. prosinca 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINA VINODOLSKA

Općinski načelnik

Daniel Grbić

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=91253&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr