SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

9.

Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ Republike Hrvatske broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko–goranske županije“ broj 40/09., 15/13., 30/13. – pročišćeni tekst, 7/18., 3/19. i 13/20.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 7. sjednici Općinskog vijeća održanoj 15. ožujka 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu „Službene novine Primorsko-goranske županije broj 24/20.“, članak 16. mijenja se i glasi:

„(1) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može odlukom općinskog načelnika biti djelomično oslobođen obveze plaćanja komunalnog doprinosa uz podnošenje potvrde nadležnog tijela o prebivalištu na području Općine Vinodolske općine, odnosno izjave ovjerene od javnog bilježnika da će po završetku gradnje prijaviti prebivalište na području Općine Vinodolske općine, i izjave ovjerene od javnog bilježnika da gradi svoju prvu stambenu jedinicu isključivo za sebe i za potrebe svog obiteljskog domaćinstva s naznakom da u momentu gradnje nema niti on niti članovi njegovog obiteljskog domaćinstva na području Republike Hrvatske, u vlasništvu odnosno suvlasništvu useljivu kuću ili stan, niti isto u gradnji.

(2) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa uz ispunjenje uvjeta iz stavka 1. ovog članka, može biti oslobođen plaćanja komunalnog doprinosa za 50 % i to za obujam građevine do 500 m3, a za razliku obujma iznad 500 m3, primjenjuje se obračun komunalnog doprinosa u skladu sa ovom Odlukom, bez umanjenja koeficijenta namjene.

(3) Ukoliko obveznici plaćanja komunalnog doprinosa iz stavka 1. i 2. ovog članka ujedno imaju status ili uživaju prava hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata isti ostvaruju i pravo na oslobođenje od dodatnih 20% na obračunati iznos komunalnog doprinosa i to za obujam građevine do 500 m3.

(4) U koliko obveznik koji je ostvario popust na plaćanje komunalnog doprinosa na način utvrđen ovim člankom, otuđi predmetni stambeni objekt ili promijeni mjesto prebivališta u roku od deset (10) godina od oslobođenja ili po završetku gradnje ne prijavi prebivalište na području Općine Vinodolske općine dužan je platiti razliku do punog iznosa obračunatog komunalnog doprinosa sa zakonskom zateznom kamatom od dana konačnosti rješenja.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA:024-02/22-01/1

URBROJ:2107-3-02-22-82

Bribir, 15. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINE

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=91253&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr