SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

7.

Na temelju članka 48. Statuta Općine Vinodolske („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), članka 4. i 5. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Vinodolske općine („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 7/14.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 7. sjednici održanoj 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora
na području Općine Vinodolske općine

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vinodolske općine i to kako slijedi:

1. Mjesni odbor Bribir

2. Mjesni odbor Grižane-Belgrad

3. Mjesni odbor Tribalj

4. Mjesni odbor Drivenik.

Članak 2.

Sukladno odredbi članka 86. Statuta Općine Vinodolska općina, vijeća mjesnih odbora imaju pet (5) članova.

Članak 3.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 24. travnja 2022. godine (nedjelja).

Članak 4.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ a stupa na snagu 23. ožujka 2022. godine.

KLASA:024-02/22-01/1

URBROJ:2107-3-02-22-80

Bribir, 15. ožujka 2022.

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=91253&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr