SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

4.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne Novine” broj 68/18., 110/18. i 32/20.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolske („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 7. sjednici Općinskog vijeća od 15. ožujka 2022. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Izvršenje programa odnosi se:

1.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova

građevinskog područja

2.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

3.građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

4.postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

5.građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

Građevine komunalne infrastrukture jesu:

  • nerazvrstane ceste
  • javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
  • javna parkirališta
  • javne garaže
  • javne zelene površine
  • građevine i uređaji javne namjene
  • javna rasvjeta
  • groblja
  • građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Sadržaj izvršenja programa prikazan je kako slijedi

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vinodolske općine za 2021. godinu objavit će se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:024-02/22-01/1

URBROJ:2107-3-02-22-77

Bribir, 15. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKA OPĆINA

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr