SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
OPĆINA VINODOLSKA

3.

Na temelju članka 197. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.) i članka 48. Statuta Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), Općinsko vijeće Općine Vinodolska općina na 7. sjednici Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina održanoj 15. ožujka 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja za provođenje postupka nabave – Modernizacija sustava javne rasvjete

Članak 1.

Općina Vinodolska općina sa sjedištem u Bribiru, Bribir 34, 51 253 Bribir, OIB: 98133635529 u 2022. godini provesti će postupak javne nabave-mješovite nabave u predmetu- Modernizacija sustava javne rasvjete.

Članak 2.

Postupak javne nabave će se provesti objavom putem EOJN RH.

Članak 3.

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) je 4.500.000,00 kuna.

Članak 4.

(1) Vrsta postupka javne nabave: otvoreni postupak.

(2) Zakonska osnova za provedbu postupka javne nabave: članak 88. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.)

Članak 5.

(1) Za pripremu i provedbu postupka javne nabave iz članka 1. ove Odluke imenuje se Stručno povjerenstvo za javnu nabavu u sastavu:

1. Ivana Živčić Frketić, mag.oec. – predsjednica,

2. Daniela Muić, bacc.admin.publ. –članica,

3. Bernard Peko – Lončar – član,

4. Dean Strizić – član.

(2) Stručno povjerenstvo iz prethodnog stavka priprema dokumentaciju o nabavi, postupka nabave objavljujem putem EOJN RH, otvara pristigle ponude, pregledava i ocjenjuje pristigle ponude, te na temelju pregleda i ocjene ponuda predlaže donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka.

Članak 6.

Članovi Stručnog povjerenstva iz članka 5. ove Odluke, kao ovlašteni predstavnici naručitelja, nisu u sukobu interesa u smislu članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.), te su sukladno navedenim člancima potpisali izjavu o nepostojanju sukoba interesa

Članak 7.

Odgovorna osoba Općine Vinodolske općine, kao javnog naručitelja, je općinski načelnik Daniel Grbić, koji se ovlašćuje za potpis Ugovora u predmetu javne nabave iz članka 1. ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA:024-02/22-01/1

URBROJ:2107-3-02-22-74

Bribir, 15. ožujka 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednik Općinskog vijeća

Dean Barac, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=91253&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr