SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 7. Utorak, 15. ožujka 2022.
GRAD KRK

20.

Gradonačelnik Grada Krka na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), članka 52. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 29/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21) i članka 17. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 34/09), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, donosi

IZMJENE PRAVILNIKA

o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela
Grada Krka

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske Županije“, broj 37/20 i 4/21), u prilogu Pravilnika - sistematizaciji radnih mjesta u Odsjeku za proračun i financije, tablice 11. i 12. s nazivima radnih mjesta, potrebnim stručnim znanjem, složenosti poslova, opisom poslova i zadataka, zamjenjuju se novim tablicama koje glase:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove Izmjene Pravilnika stupaju na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-03/22-01/01

URBROJ:2170-09-02/1-22-3

Krk, 11. ožujka 2022.

GRAD KRK

Gradonačelnik

Darijo Vasilić, prof., v. r.

Odluka u PDF formatu   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2214&mjesto=51500&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr