SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 6. Ponedjeljak, 28. veljače 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

59.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije dana 28. veljače 2022. godine, donio je sljedeću

O D L U K U

o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora
trgovačkog društva Ceste-Rijeka d.o.o.

I.

Utvrđuje se da je Walteru Volku kao predstavniku Primorsko-goranske županije u Nadzornom odboru trgovačkog društva Ceste-Rijeka d.o.o. ističe mandat s danom 17. travnja 2022. godine.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Ceste-Rijeka d.o.o. da se na dužnost člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Ceste-Rijeka d.o.o. kao predstavnik Primorsko-goranske županije izabere Walter Volk.

III.

Predloženom članu Nadzornog odbora iz točke III. ove
Odluke mandat traje četiri (4) godine od dana izbora na Skupštini trgovačkog društva Ceste-Rijeka d.o.o.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/8

URBROJ: 2170-01-01/6-22-15

Rijeka, 28. veljače 2022.

Župan

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2213&mjesto=00001&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr