SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 5. Utorak, 22. veljače 2022.
GRAD NOVI VINODOLSKI

8.

Na temelju čl. 113. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (Sl. novine PGŽ br. 12/13, 18/14, 4/18, 3/20, 5/20 i 5/21) ) i Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja 'Marina' (Sl. novine PGŽ br. 17/21), po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, KLASA: 350-02/22-14/1, URBROJ: 531-06-01-02/07-22-2 od 7. veljače 2022. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 8. sjednici održanoj 21. veljače 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o stavljanju izvan snage
Detaljnog plana uređenja 'Marina'

Članak 1.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja 'Marina' ('Službene novine Primorsko-goranske županije' br.21/00 i 12/07).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije'.

KLASA: 350-02/21-20/12

URBROJ: 2170-11-01-22-4

Novi Vinodolski, 21. veljače 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2212&mjesto=51250&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr