SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 4. Ponedjeljak, 14. veljače 2022.
OPĆINA BAŠKA

5.

Općinski načelnik Općine Baška, na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 40. stavka 4. točke 18. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20 i 04/21), dana 10. veljače 2022. godine, donio je

O D L U K U

o imenovanju predstavnika Općine Baška u Skupštini trgovačkog društva SMART ISLAND KRK d.o.o.

I.

Za predstavnika Općine Baška u Skupštini trgovačkog društva SMART ISLAND KRK d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, MBS 040410444, OIB: 71183086599, imenuje se mr.sc. Toni Juranić, dipl.oec., Općinski načelnik Općine Baška.

II.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 025-05/22-01/1

URBROJ: 2170-15-02/1-22-2

Baška, 10. veljače 2022.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

Mr.sc.Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2211&mjesto=10007&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr