SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 3. Petak, 4. veljače 2022.
GRAD KRK

14.

Na temelju članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), a u svezi sa člankom 11. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« broj 37/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj­­­­­ 31. siječnja 2022. godine, donijelo je

PRAVILNIK

o dopunama Pravilnika o financiranju javnih
potreba Grada Krka

Članak 1.

U Pravilniku o financiranju javnih potreba Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije « broj 37/15) iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

»Članak 8.a

1) Grad Krk kao davatelj financijskih sredstava osigurava mogućnost podnošenja cjelokupne prijavne dokumentacije kao i svih izvještaja (programskih i financijskih) u odnosu na svaki potpisani ugovor te propisane popratne dokazne dokumentacije i obveznih priloga, elektroničkim putem korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja ili na drugi prikladan elektronički način.

2) Podnositelji prijave koja se podnosi na način iz stavka 1. ovoga članka na zahtjev službenika Jedinstvenog upravnog odjela, dužni su na uvid dostaviti svu potrebnu izvornu dokumentaciju i obvezne priloge u izvorniku.«

Članak 2.

U članku 9. stavku 1. iza podstavka 5. briše se točka i dodaje se podstavak 6. koji glasi:

»kada je to propisano posebnim propisom.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 402-04/22-01/01

URBROJ: 2170-09-01-22-3

 

 

Krk, 31. siječnja 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2210&mjesto=51500&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr