SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

56.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 52. točke 19. i 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije ('Službene novine' broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst i 16/21), Župan Primorsko-goranske županije, dana 24. siječnja 2022. godine, donio je

O D L U K U

o prijedlogu izbora člana Nadzornog odbora
trgovačkog društva Kanal RI d.o.o.

I.

Utvrđuje se da Goranu Petrcu kao predstavniku Primorsko-goranske županije u Nadzornom odboru trgovačkog društva Kanal RI d.o.o. ističe mandat s danom 2. ožujka 2022. godine.

II.

Predlaže se Skupštini trgovačkog društva Kanal RI d.o.o. da se na dužnost člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Kanal RI d.o.o. kao predstavnik Primorsko-goranske županije izabere Goran Petrc.

III.

Predloženom članu Nadzornog odbora iz točke III. ove Odluke mandat traje četiri (4) godine od dana izbora na Skupštini trgovačkog društva Kanal RI d.o.o.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/22-01/3

URBROJ: 2170-01-01/6-22-14

Rijeka, 24. siječnja 2022.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=00001&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr