SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIII. - broj 26. Petak, 30. rujna 2005.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
134

132.

Na temelju članka 36. stavak 2. točka 4. Zakona o otocima (»Narodne novine« broj 34/99, 149/99 i 32/02) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 29. rujna 2005. godine donosi

ODLUKU
o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije
u Otočno vijeće

I.

Za predstavnike Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće biraju se:

1. Zdenko Antešić

2. Čedomir Miler

3. Đanino Sučić

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o izboru predstavnika Primorsko-goranske županije u Otočno vijeće (»Službene novine« broj 22/01), te se razrješuju članstva u Otočnom vijeću dosadašnji članovi predstavnici Primorsko-goranske županije.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/05-02/80

Ur. broj: 2170-01-11-01-05-3

Rijeka, 29. rujna 2005.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=140&mjesto=00001&odluka=132
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr