SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 2. Petak, 28. siječnja 2022.
OPĆINA BAŠKA

1.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), članka 40. stavka 4. podstavka 7. Statuta Općine Baška („Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/13, 31/15, 27/17, 04/18, 06/20, 04/21), na prijedlog pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik Općine Baška, dana 13. siječnja 2022. godine, donio je

PRAVILNIK

o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 30/21), u Popisu radnih mjesta Jedinstvenog upravnog odjela kao sastavnom dijelu istoga, kod radnog mjesta pod rednim brojem 3. Viši stručni suradnik za pravne poslove, pod točkom II. Opis standardnog mjerila potrebnog stručnog znanja, mijenja se alineja 1. i glasi:

„• Magistar struke ili stručni specijalist pravne struke“.

Članak 2.

Ove izmjene Pravilnika stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 030-01/22-01/1

URBROJ: 2170-15-02/1-22-3

Baška, 13. siječnja 2022.

Općinski načelnik

Mr.sc. Toni Juranić, dipl. oec., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2209&mjesto=10007&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr